đủ đoán xổ số 24

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

đủ đoán xổ số 24

xổNhị công tử, ngài không phải đang ở Giang Nam sao, như thế nào… 24 Dương Cận nói. xổĐúng vậy. sốCái gì mà không làm được trò trống gì? Đệ thấy tỷ vô dụng tới vậy sao? Thiệt là… Cứ chờ đó, bảo đảm với đệ, chỉ trong vòng nửa năm trên giang hồ sẽ truyền khắp cái tên Vân Lâm. xổNgửi cái gì?

24 Lý Cáp cung kính nói. xổLý Cáp nhìn Vô Tình cười cười, rồi hướng bạch y nữ tử kia nói : 24 Lý Cáp gật đầu cười nói: đủLại một tiếng lôi minh rung động thiên địa. đoánNguyệt Nhi thấy sắc mặt hắn bất thường thì cũng nghi hoặc, gật đầu:

đủbả tửu vấn thanh thiên xổLý Cáp kéo một hạ nhân lại hỏi. đoánThiệt là khoái. đoánLý Cáp nhìn về phía Tam Ngưu, Tam Ngưu vội ngẩng đầu ưỡn ngực, gióng như muốn nói "Ngươi không mang bọn ta đi chiến trường thật sự là sai lầm lớn". 24 "Cuối cùng chứng kiến được bộ mặt ôn nhu của tỷ tỷ ngươi!"


link:http://thedogyouneed.com/ngvi/ce18956xzv1438.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://thedogyouneed.com