bắn cá đổi thẻ cào

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

bắn cá đổi thẻ cào

đổiHoàng thượng, người Hồ tộc là dân tộc chưa được khai hóa, chỉ biết chinh phục bọn họ chính là Vũ Uy hầu, lại không biết Vũ Uy hầu phụng lệnh hoàng thượng đánh dẹp, không biết hoàng uy. Vì vậy, thần kiến nghị phái quan viên đến thảo nguyên giáo hóa Hồ tộc man di, thể hiện ân đức mênh mông của Ngô Hoàng, giương oai hiển hách của Ngô Hoàng. Khiến chúng thần phục chúng ta, không có dị tâm. thẻLý Cáp thở dài: cáLý Cáp nổi giận, thân thể lõa lồ bỗng nhảy lên cao mấy thước, nện lên trên đầu con quái thú con đang ngẩn ngơ, đập cho nó nằm sát đất, hét thảm một tiếng. đổiMạt tướng tạ ơn long ân hoàng thượng, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! đổiMũ giáp Lý Cáp vẫn chưa tháo ra, tuy rằng lúc này hắn không e ngại người ngồi ở ngôi Hoàng đế kia nhưng mà hiện tại hắn không muốn gây ra phiền toái, cho nên là cố gắng không để cho người đó thấy được mặt thật của mình, để tránh nhớ lại mối thù năm đó.

bắnLý Cáp tiếp nhận vò rượu sau đó hỏi. đổiTrở lại phủ thái sư, lập tức có hạ nhân đưa lên thiệp mời, Lý Cáp nghi hoặc mở ra xem, nguyên lai là thiệp mời của Đằng Lăng vương. Mời hắn đêm nay đến làm khách tại Đằng Lăng vương phủ. thẻDương nữ hiệp các người muốn đi đâu vậy? Mấy tên áo đen hồi nãy tự nhận là người của Bắc Cực Môn có ân oán với các người à? cào Ba người đều lựa chọn im lặng. cáHắn thực sự là Hổ Uy tướng quân?

bắnMùi vị rượu giao bôi năm đó không thệ chứ? thẻKỳ thật người tự nguyện đến vì Mạc Liên tất cả đều là đồ đần… bắnLý thái sư trầm ngâm nói: đổiLý tướng quân? cáThiết Lang, lời này của ngươi có ý gì?


link:http://thedogyouneed.com/ngoe/cb18957gca2346.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://thedogyouneed.com